Saturday, February 27, 2010

a strange visit...

Suit pe cal, alerg prin vântul gri,
Şi corbul felinar imi este,
Calea viscolului de-apoi mi-o înducleşte.

Doar geamul ferecat în trunchi, Suspină trist în urletul de dor,
Şi gardul mă aşteaptă imbătrânit,
Am sosit....am sosit...am sosit!

by Andrei Vizitiu